news-details
Društvo

Potrebna hitna zaštita biljnih vrsta na ulcinjskoj plaži

Izvor: TV Vijesti

-Biljne vrste na ulcinjskoj plaži se moraju što prije zaštititi kako ne bi iščezle. Potrebna je hitna reakcija jer postoji veliki pristisak na floru i faunu u tom dijelu.-

To je, gostujući u "Bojama jutra" kazala botaničarka Danka Caković.

-Generalno smatram da čovjek nema dovoljno razvijenu svijest koliko uništava biodivirzitet. Mislim da priroda ne može još dugo da izdrži ovaj pritisak iskorišavanja resursa-rekla je Caković.

Smatra da glavni negativni uticaj na biodivirzitet ima urbanizacija.

-Kada jednom urbanizujete prostor, tu više nema povratka za biljni svijet. Izgradnjom hotela Topolica u Baru uništena je febran major biljka. Ona je išezla iz flore i faune Crne Gore i više nikada nigdje nije izrasla-rekla je Caković.

Ostali faktori koji negativno utiču na biodivirzitet osim urbanizacije su prekomjerna eksploatacija i nelegalana sječa šume, loš menadžment u vodoprivredi, invazivne vrste, prekomjerna ispaša, pošumljavanje neadekvatnih vrsta.

-Jedan od lica degradacije biodivirziteta jeste izgradnja pojedinih jedinica na njima-dodala je.

Što se tiče endemskih vrsta iz kategorije biljnog svijeta izdvojila je euphorbiu montenegrinu ili "crnogorsku mlečiku", koja je zaštićena vrsta u Crnoj Gori, ali se može naći i u susjednim zemljama.

-Miljenica moja u Crnoj Gori je petteria ramentaceae poznatija kao "zanovijet", prva biljna vrsta koja je opisana kao nova za botaničku nauku. Ima lijep cvijet, interesantan list, karakterističan je za mediteranski dio Crne Gore-rekla je Caković.

Poručila je svim građanima da što prije promijene svijest o biodivirzitetu kako ne bi bilo kasno.